Ota yhteyttä | Blogi | Twitter | Netvibes | Scoop.it | Käyttöehdot
ÄI1 | ÄI2 | ÄI3 | ÄI4 | ÄI5 | ÄI6 | ÄI7 | ÄI8 | ÄI9 | ÄI10 | ÄI11 | ÄI12 |
AT4 | AT9
Esseekoe | Tekstitaidon koe | Vanhat kokeet | Pistemäärät
YO-korotuskuulustelu | ÄI1 | ÄI2 | ÄI3 | ÄI4 | ÄI5 | ÄI6 | ÄI7 | ÄI8 | ÄI9 | ÄI10 | ÄI11 | ÄI12 |
Impressio | Kirjallisuusessee | Kirjavertailu | Kirjaraportti | Lukupäiväkirja | Kirjallisuusessee |

ÄI12 Luova kirjoittaminen

Suoritettavat tehtävät

Tehdään oppitunneilla tehtävät ja kommentoidaan muiden kurssilaisten tekstejä.

Tällä kurssisivulla ja Peda.netissä on tehtäviä, ja tarkemmat ohjeet pedassa.

Luova kirjoittaminen on sanataidetta eli kaunokirjallisuuden kirjoittamista. Toisaalta myös asiatekstien kirjoittamisessa tarvitaan luovuutta. Tällä kurssilla keskitytään oman tekemisen avulla luovaan kirjoitusprosessiin, eivätkä tunnit koostu teoriaosuuksista tai luennoista.

Kirjoittajan käyttää tekstiensä rakentamiseen kaikkea näkemäänsä ja kokemaansa, eli elettyä, koettua, nähtyä, kuultua ja luettua. Kurssilla ei perehdytä sanataiteen teorioihin, vaan käytetään hyväksi koettuja metodeja niin meiltä kuin muualtakin.

Kurssilla ei tehdä ylioppilastekstejä, mutta oman tekemisen kautta kaunokirjalliset tekstit voivat avautua paremmin. Esimerkiksi esseekokeessa on sekä runoja että novelleja, ja tekstitaidon kokeessa on ollut mahdollista eritellä sadun ja runon rakenteita sekä laatia muunnostehtävän proosasta uutiseksi. Kirjoittajalle on eduksi laatia itse sentyyppisiä tekstejä, joita hän erittelee ja tulkitsee päättökokeessa.

Kurssilla kirjoitellaan monipuolisesti draama-, proosa-, ja runotekstien kirjoittamista. Suurin osa tehtävistä tehdään tehokkaasti Moodle-ympäristössä, sillä teksteihin voidaan palata myöhemmin kurssin aikana. Voidaan suorittaa omaan tahtiin tehtäviä ja kommentoida muiden kurssilaisten suorituksia vapaammin kuin luettaessa luokassa.

Harjoitellaan ja kehitetään omaa ilmaisua ja viritetään kielikorva sekä runosydän samalle taajuudelle. Hiotaan sanojen vivahteita, vaihdellaan näkökulmia, eläydytään satujen dialogiin sekä muunnetaan lapsuuden aikainen auringonpaisteinen aamu mummolassa tai nostalginen musiikkiesitys omaksi tarinakseen.

Muita ohjeita

Opetukseen osallistutaan oppitunneilla.

Opettaja arvioi viimeistään ennen koepäivää, onko arvioinnille edellytyksiä.

Kursseilla noudatetaan koulun järjestyssääntöjä. Opettaja voi tarkistaa kurssin aikana, että opiskelija on tehnyt riittävästi kurssin tehtäviä (arvosteltavat tehtävät sekä tunti- että kotitehtävät). Toistuva tehtävien laiminlyönti voi olla esteenä kurssin arvioimiselle.

Opettaja voi myös määrätä lisätehtävän tai lisätehtäviä poissaolojen ja tekemättömien kurssitehtävien korvaamiseksi. Mikäli rästitehtävä(t) jää(vät) tekemättä määräaikaan mennessä, kurssin arvosana on enintään neljä.

Kaikki kurssiin kuuluvat arvosteltavat suoritukset on tehtävä opiskeltavan jakson aikana. Painavasta syystä opettaja voi myöntää lisäaikaa kurssitehtävien tekemiseen, jos niin on sovittu (esim. sairauden vuoksi). Jos opiskeltavan jakson jälkeen palautettu em. rästiin jäänyt tehtävä on hylätty tai sitä ei palauteta määräaikaan mennessä, kurssin T-merkintä jää voimaan, ja kurssi on suoritettava uudelleen.

Myöhässä palautetut arvosteltavat esitelmät ja kirjallisuustehtävät yms. voidaan arvioida asteikolla hylätty/hyväksytty, ellei toisin ole sovittu kurssin sivulla tai opettajan kanssa henkilökohtaisesti.

Rästi- ja lisätehtävät palautetaan opettajalle aina henkilökohtaisesti.

Opetukseen osallistuminen ja muiden kuin arvosanalla arvioitavien tehtävien (ks. kurssin infosivu) tekeminen voi vaikuttaa kurssin arvosteluun ± noin numeron verran. Siihen kuuluvat mm. tehtäväohjeiden ja järjestyssääntöjen noudattaminen. Ks. erityisesti järjestyssääntöjen luku neljä. Tehtäviä, arviointia tms. on mahdollista eriyttää. Joillakin kursseilla on lisäksi oppilaan vapaasti valittavia bonustehtäviä.

Jos opiskelija kopioi luvatta eli plagioi jonkin arvosteltavan suorituksen tai merkittävän osan siitä, suorituksen arvosana on enintään neljä. Opiskelijan on vaadittaessa esitettävä käyttämänsä lähteet. Ks. plagiointimääritelmä.

Jos kurssilla käytetään oppimisympäristöä tai palvelua, joka edellyttää rekisteröitymistä, esim. AT4-kurssilla, opiskelija liittyy siihen ja käyttää verkossa olevia tehtäviä ja ohjeita kurssin suorittamiseksi ja tehtävien tekemiseksi. Mahdollinen rekisteröityminen on suoritettava opettajan ohjeiden mukaisesti.

Kurssin ja tehtävien arviointiin liittyviin kysymyksiin vastataan vain oppituntien yhteydessä, ottamalla opettajaan yhteyttä oppituntien jälkeen koulussa ja kokeen palautustunnilla.

Kurssin aikana muutokset kurssisuunnitelmaan ja kurssitehtäviin ovat mahdollisia. Edeltäviä ohjeita noudatetaan, ellei toisin ole sovittu.