Ota yhteyttä | Blogi | Twitter | Netvibes | Scoop.it | Käyttöehdot
ÄI1 | ÄI2 | ÄI3 | ÄI4 | ÄI5 | ÄI6 | ÄI7 | ÄI8 | ÄI9 | ÄI10 | ÄI11 | ÄI12 |
AT4 | AT9
Esseekoe | Tekstitaidon koe | Vanhat kokeet | Pistemäärät
YO-korotuskuulustelu | ÄI1 | ÄI2 | ÄI3 | ÄI4 | ÄI5 | ÄI6 | ÄI7 | ÄI8 | ÄI9 | ÄI10 | ÄI11 | ÄI12 |
Impressio | Kirjallisuusessee | Kirjavertailu | Kirjaraportti | Lukupäiväkirja | Kirjallisuusessee |

Äidinkieli ja kirjallisuus

Kurssien aloitus- ja linkkisivulla on lyhyt kuvaus kurssista ja linkki sille. Tämä sivu ajantaistuu sitä mukaa, kun sisältöä tulee kurssikohtaisille sivuille.

ÄI1 (pakollinen)

Ensimmäisellä kurssilla harjoitellaan aineistokirjoittamisen perusasioita ja kerrataan peruskoulun kielenhuoltoa omatoimisesti. Koeviikolla kirjoitetaan essee. Kurssin aikana tehdään joko lukupäiväkirja tai muistikirja jostain kaunokirjasta.
Lue lisää...

ÄI2 (pakollinen)

Kurssilla korostuu kielenhuolto, ja kurssikokeena on kielenhuollon koe ja tekstitaidon vastaus. Lisäksi kirjoitetaan prosessiessee ja laaditaan kaunokirjoista vertailuja. Kirjoittamisessa korostuvat jäsentely ja oikeakielisyys.
Lue lisää...

ÄI3 (pakollinen)

Kaunokirjallisuuden tulkitseva lukeminen on kurssin pääsisältö. Kirjotellaan runoista ja novelleista kirjotelmia ja analyysejä. Luetaan jokin novellikokoelma tai näytelmä ja tehdään siitä impressio.
Lue lisää...

ÄI4 (pakollinen)

Tekstien vaikutuskeinot ovat kurssin keskeisintä sisältöä. Harjoitellaan argumentointia ja sen analysointia. Puhutaan, väitellään ja kirjoitellaan monipuolisesti, esim. kirjallisuuskritiikkiä ja yleisönosastokirjoituksia.
Lue lisää...

ÄI5 (pakollinen)

Länsimaisen kirjallisuudenhistorian tyylikaudet ja kirjallisuuden lajit tulevat kurssilla tutuiksi. Kirjoitetaan laajahko kirjallisuusessee ja pidetään klassikosta puheenvuoro. Omaa kirjoittamisen tyyliä kehitetään.
Lue lisää...

ÄI8 (syventävä)

Kurssi valmentaa ylioppilaskokeeseen ja erityisesti tekstitaidon kokeeseen. Kerrataan ja harjoitellaan kokeen kannalta tärkeitä asioita. Painotus on omassa kirjoittamisessa ja omien vahvuuksien löytämisessä.
Lue lisää tekstitaidon kokeesta ja kurssista.

ÄI9 (syventävä)

Toisella kirjoittamisen kertauskurssilla keskitytään esseen kirjoittamiseen, sekä otsikko- että aineistotehtävään. Kaikki kokeen osa-alueet kerrataan, mm. otsikointi, aineistoviittaukset, tekstilajit, jäsentely jne.
Lue lisää...

ÄI10 (syventävä)

Kielenhuollon kurssilla kerrataan ja opiskellaan keskitetysti oikeakielisyyden perusasiat ja harjoitellaan opittua lukion kirjoitelmien laadinassa.
Lue lisää...

ÄI12 (soveltava)

Luovan kirjoittamisen kurssilla harjoitellaan monipuolisesti kaunokirjallisten tekstien kirjoittamista. Suurin osa opiskelusta on Moodlessa sekä lyseo.orgissa.
Lue lisää...