Ota yhteyttä | Blogi | Twitter | Netvibes | Scoop.it | Käyttöehdot
ÄI1 | ÄI2 | ÄI3 | ÄI4 | ÄI5 | ÄI6 | ÄI7 | ÄI8 | ÄI9 | ÄI10 | ÄI11 | ÄI12 |
AT4 | AT9
Esseekoe | Tekstitaidon koe | Vanhat kokeet | Pistemäärät
YO-korotuskuulustelu | ÄI1 | ÄI2 | ÄI3 | ÄI4 | ÄI5 | ÄI6 | ÄI7 | ÄI8 | ÄI9 | ÄI10 | ÄI11 | ÄI12 |
Impressio | Kirjallisuusessee | Kirjavertailu | Kirjaraportti | Lukupäiväkirja | Kirjallisuusessee |

Impressio

1. Kerro, miksi valitsit juuri tämän kirjan. Esittele vaikkapa kirjailijaan liittyviä ennakkokäsityksiä. Vaikuttivatko ne kirjan tulkintaan ja ymmärtämiseen ja ohjasivatko odotukset lukukokoemustasi?

2. Kirjoita lyhyesti kirjan sisällöstä ja teoksen keskeisistä kohdista (esim. tarinasta ja päähenkilöistä). Erittele, mitkä kohdat kertomuksessa olivat  mielenkiintoisimmat. Kirjoita myös muista asioista, jotka tuntuivat nousevan esiin tekstistä, kerronnasta jne. (esim. psykologisuus, ihmisten ja ympäristön kuvaus, henkilöhahmojen väliset suhteet). Voit samalla pohtia vielä hieman tarkemmin, miksi valitsit juuri lähemmän tarkastelun kohteeksi joitakin edellä mainittuja piirteitä.

Jos impression kohteena on novellikokoelma esittele ja analysoi yhtä tai useampaa novellia ja muista, että osoitat kirjoitelmassasi lukeneesi koko teoksen. Viittaa myös muihin novelleihin.

3. Käsittele jotakin sinua koskettavaa kohtaa. Se voi olla esim. koko teoksen avainkohta. Miksi esim. se on tärkein koko kertomuksessa? Voit pohtia myös samastumisen kohteita, jos tarinassa on sellaisia, ja miettiä, miksi samastut tai haluat samastua häneen. Vastaavasti jotkut henkilöt saattavat aiheuttaa vastenmielisiä tunteita. Myös syitä niihin voi pohtia.

4. Erittele omaa lukukokemustasi ja kaunokirjan ilmaisutapoja. Herättikö lukemasi kirja sinussa joitakin uusia ajatuksia? Oliko kirjan kielessä tai ilmaisutavassa jotain sellaista, joka sai sinun kiinnittämään huomioita siihen. Kirjaa havaintojasi siten, että lukijalle muodostuu selkeä käsitys siitä, että olet ensinnä lukenut teoksen ja sitten pohtinut, millaisen vaikutuksen kirja on sinuun tehnyt. Varsinaista kirja-arvostelua ei ole tarkoitus tässä tehtävässä tehdä.

5. Tarkista, että otsikoit tekstisi, käytät viittauksia teokseen ja muutoinkin noudatat asiatekstin kirjoitusohjeita, esim. kappalejakoa. Tekstin pitää muodostaa ehyt kokonaisuus, eli kappaleiden tulee liittyä toisiinsa ja muodostaa lopulta kirjoitelma, jossa on selkeä koheesio. Väliotsikoita voi käyttää, mutta se ei ole välttämätöntä.

6. Suoritus on hylätty jos