Ota yhteyttä | Blogi | Twitter | Netvibes | Scoop.it | Käyttöehdot
ÄI1 | ÄI2 | ÄI3 | ÄI4 | ÄI5 | ÄI6 | ÄI7 | ÄI8 | ÄI9 | ÄI10 | ÄI11 | ÄI12 |
AT4 | AT9
Esseekoe | Tekstitaidon koe | Vanhat kokeet | Pistemäärät
YO-korotuskuulustelu | ÄI1 | ÄI2 | ÄI3 | ÄI4 | ÄI5 | ÄI6 | ÄI7 | ÄI8 | ÄI9 | ÄI10 | ÄI11 | ÄI12 |
Impressio | Kirjallisuusessee | Kirjavertailu | Kirjaraportti | Lukupäiväkirja | Kirjallisuusessee |

Tekstitaidon koe

Tekstitaidon koe mittaa kriittistä lukutaitoa ja kielellistä ilmaisua. Kokeessa pitää osata eritellä erilaisten tekstien rakenteita, kieltä, merkityksiä ja eri tekstilajeille tyypillisiä ilmaisutapoja.

Kokeessa täytyy tiivistää sanottavansa lyhyesti. Vastaukseen ei kuulu tehtävänannosta lipsuva jaarittelu. Medialukutaidon on oltava hallinnassa, sillä erilaisten tekstilajien ilmaisu- ja argumentointitavat eroavat toisistaan huomattavasti.

Rakenteeltaan koe esseen kaltainen. Kirjoitelma otsikoidaan, vastaus jaksotetaan, aineistoon viitataan ja asiatekstin normeja noudatetaan. Jokaisessa jaksossa tulee olla havaintoja ja päätelmiä aineistosta. Pohjatekstiä ei käytetä vain virikkeenä kirjoitelman alussa tai osassa sitä. Lue lisää...

Tehtäviä on valittavana viisi, joista kolmesta kirjoitetaan. Aineisto voi koostua pelkästään yhdestä kaunokirjallisesta tekstistä tai esim. useista romaanikatkelmista tai yhdestä tai useammasta asiatekstistä. Jokainen vastaus on oma suorituksensa ja jokainen suoritus arvioidaan asteikolla 0–6 pistettä kokonaisilla numeroilla. Ks. arviointitaulukko.