Ota yhteyttä | Blogi | Twitter | Netvibes | Scoop.it | Käyttöehdot
ÄI1 | ÄI2 | ÄI3 | ÄI4 | ÄI5 | ÄI6 | ÄI7 | ÄI8 | ÄI9 | ÄI10 | ÄI11 | ÄI12 |
AT4 | AT9
Esseekoe | Tekstitaidon koe | Vanhat kokeet | Pistemäärät
YO-korotuskuulustelu | ÄI1 | ÄI2 | ÄI3 | ÄI4 | ÄI5 | ÄI6 | ÄI7 | ÄI8 | ÄI9 | ÄI10 | ÄI11 | ÄI12 |
Impressio | Kirjallisuusessee | Kirjavertailu | Kirjaraportti | Lukupäiväkirja | Kirjallisuusessee |

Esseekoe

Esseekokeessa arvioidaan opiskelijan yleissivistystä, ajattelun kehittyneisyyttä, kielellistä ilmaisukykyä ja kokonaisuuksien hallintaa.

Esseen aiheet ovat aineistopohjaisia, ja pohjatekstit voivat olla kaunokirjallisia tekstejä tai asiatekstejä. Aineistona voi olla myös maalaus, taideteos tai esimerkiksi mainos. Jos tehtävässä on pohjateksti, sitä oli ennen ehdottomasti käytettävä ja siihen viitattava.

Aiemmin tavallisia erittely- ja tulkintatehtäviä olivat tämäntyyppiset:

Nykyään aineiston käyttö voi olla vapaampaa, ja sitä voi käyttää virikkeenä. Silti aineisto on ymmärrettävä ja sitä käytettävä tehtävänannon mukaisesti:

Ensimmäinen tehtävänanto on hyvin vapaa, eikä siinä vaadita kaunokirjallisten tekstien erittelyn käsitteistöä.

Toisessa esimerkissä ei tarvitse tehdä perinteistä kuva-analyysiä tai aineiston kuvien vertailua.

Kolmannessa ei kehoteta vertailemaan omia kokemuksia ja kolumnissa esitettyä.

Koetehtävään ei välttämättä liity lainkaan aineistoa, vaan tehtävänannossa on pelkkä otsikko tai lyhyt johdatus, jossa annetaan käytettävä näkökulma. Jos on annettu valmis otsikko, sitä on käytettävä.

Tehtäviä valitaan yksi. Aiheita on ollut 12–14. Niistä puolet on yleensä otsikkotehtäviä ja toiseen puoliskoon kuuluu aineisto eli pohjateksti, jota tulee käyttää tehtävänannon mukaisesti. Lue lisää blogista.

Arvosteluasteikko alkaa nollasta ja päättyy 60:een. Katso arviointitaulukko.