Ota yhteyttä | Blogi | Twitter | Netvibes | Scoop.it | Käyttöehdot
ÄI1 | ÄI2 | ÄI3 | ÄI4 | ÄI5 | ÄI6 | ÄI7 | ÄI8 | ÄI9 | ÄI10 | ÄI11 | ÄI12 |
AT4 | AT9
Esseekoe | Tekstitaidon koe | Vanhat kokeet | Pistemäärät
YO-korotuskuulustelu | ÄI1 | ÄI2 | ÄI3 | ÄI4 | ÄI5 | ÄI6 | ÄI7 | ÄI8 | ÄI9 | ÄI10 | ÄI11 | ÄI12 |
Impressio | Kirjallisuusessee | Kirjavertailu | Kirjaraportti | Lukupäiväkirja | Kirjallisuusessee |

Plagiointi kielletty

Kirjallisissa teksteissä (myös esitelmät), joissa lähteellä on merkitystä, lainaukset tulee erottaa tekijän omasta tekstistä. Suorat lainaukset osoitetaan lainausmerkein ja ilmoitetaan lähdetiedot. Epäsuorasti lainattu (tai merkittävästi muokattu tai eri lähteistä yhdistelty) teksti tulee ilmoittaa tehtävänannossa sovitulla tavalla, esim. kirjoitelman jälkeen lähdeluettelossa. Jos tehtävänantoa lähteiden käytössä ja merkitsemisessä ei noudateta, katsotaan opiskelijan syyllistyneen plagiointiin.

Ajatusten ja tekstin lainaaminen ilman asianmukaisia lähdeviitteitä on plagiointia, joka johtaa suorituksen hylkäämiseen.