Ota yhteyttä | Blogi | Twitter | Netvibes | Scoop.it | Käyttöehdot
ÄI1 | ÄI2 | ÄI3 | ÄI4 | ÄI5 | ÄI6 | ÄI7 | ÄI8 | ÄI9 | ÄI10 | ÄI11 | ÄI12 |
AT4 | AT9
Esseekoe | Tekstitaidon koe | Vanhat kokeet | Pistemäärät
YO-korotuskuulustelu | ÄI1 | ÄI2 | ÄI3 | ÄI4 | ÄI5 | ÄI6 | ÄI7 | ÄI8 | ÄI9 | ÄI10 | ÄI11 | ÄI12 |
Impressio | Kirjallisuusessee | Kirjavertailu | Kirjaraportti | Lukupäiväkirja | Kirjallisuusessee |

ÄI6 Lisätehtävä

Kurssilla ei ole varsinaista (summatiivista) koetta, vaan oppilaat osoittavat osaamistaan osallistumalla opetukseen, tekemällä kurssivihon tehtäviä ja tekemällä kirjallisuusesitelmän sekä yo-kirjoitelmia.

Jos tehtävien tekemisessä ja oman osaamisen osoittamisessa on merkittäviä puutteita, opettaja määrää tekemään kurssin sisältöihin ja OPS:aan liittyvän kirjoitelman, jossa opiskelija osoittaa kurssin keskeisten sisältöjen osaamistaan ja varmistaa osaltaan kurssin tavoitteiden saavuttamisen.

Tehtävän laiminlyönti tai sen hylkääminen johtaa kurssin keskeytymiseen.

Tehtävä

Kirjoita vähintään parin tuhannen sanan mittainen jäsennelty ja väliotsikoitu kirjoitelma, jossa esittelet Suomen kielen ja kirjallisuuden historian pääpiirteittäin havainnollisesti (Käsikirja s. 190 – 253 sekä 263 – 287).