Ota yhteyttä | Blogi | Twitter | Netvibes | Scoop.it | Käyttöehdot
ÄI1 | ÄI2 | ÄI3 | ÄI4 | ÄI5 | ÄI6 | ÄI7 | ÄI8 | ÄI9 | ÄI10 | ÄI11 | ÄI12 |
AT4 | AT9
Esseekoe | Tekstitaidon koe | Vanhat kokeet | Pistemäärät
YO-korotuskuulustelu | ÄI1 | ÄI2 | ÄI3 | ÄI4 | ÄI5 | ÄI6 | ÄI7 | ÄI8 | ÄI9 | ÄI10 | ÄI11 | ÄI12 |
Impressio | Kirjallisuusessee | Kirjavertailu | Kirjaraportti | Lukupäiväkirja | Kirjallisuusessee |

Kirjallisuusesseeohjeita

1. Teema

Määrittele teoksen perusajatus eli teema. Pohdi, miten kirjailija käsittelee teemaa. Esim. kertojan asenteet, näkökulmat, painotukset ja ideologisuus voivat olla avuksi kirjan tulkintaan. Muista, että kirjailija ja kertoja tai kertojat ovat eri asia, vaikka kirjailijan ääni tekstistä kuuluukin.

2. Sanoma 

Jos kirjassa tuntuu olevan jonkinlainen sanoma, määrittele se. Se voi olla esim. yhteiskunnallinen, poliittinen, ideologinen jne. Miten tendenssi eli kirjailijan pyrkimykset tulevat esille? Taitava lukija osaa erottaa rakenteeseen tai näkökulmiin sekä esitystapaan piilotetut vaikutuskeinot. Teos voi pyrkiä vaikuttamaan lukijansa asenteisiin monella tapaa: propagoivasti, taivuttelevasti tai vaikkapa tunteisiin vetoamalla.

3. Tyyli ja sävy

Kirjalla on yleensä jonkinlainen perussävy. Se voi vedota lukijansa tunteisiin tai aatteisiin. Kirjailija voi tehostaa ilmaisuaan erilaisin sananvalinnoin ja kielikuvin, joista välittyvät esim. henkilöiden asenteet ja arvot. Lukijan voi miettiä, mikä on esim. liioitelluiden henkilöiden tehtävä esim. karkeine ja asenteellisine vuorosanoineen ja mihin kirjailija pyrkii niitä käyttämällä. Miten valitut tehokeinot vaikuttavat lukijaan?

4. Oma näkökulma teokseen

Kaunokirjallisuus voi vaikuttaa lukijan arvoihin ja laajentaa maailmankuvaa. Kirjoittaja voi pohtia kirjan herättämiä uusia ajatuksia ja käsitellä, mitä uutta kaunokirja antoi lukijalleen. Oliko siinä jotain, mikä kosketti? Oliko teoksessa samastumisen kohteita? Omaa subjektiivista näkökulmaa voi myös laajentaa ja käsitellä kirjan esim. yhteiskunnallista tai aatteellista merkitystä. Käsittelyssä teoksen voi suhteuttaa myös tekijän tuotantoon tai kirjalliseen kaanoniin.