Ota yhteyttä | Blogi | Twitter | Netvibes | Scoop.it | Käyttöehdot
ÄI1 | ÄI2 | ÄI3 | ÄI4 | ÄI5 | ÄI6 | ÄI7 | ÄI8 | ÄI9 | ÄI10 | ÄI11 | ÄI12 |
AT4 | AT9
Esseekoe | Tekstitaidon koe | Vanhat kokeet | Pistemäärät
YO-korotuskuulustelu | ÄI1 | ÄI2 | ÄI3 | ÄI4 | ÄI5 | ÄI6 | ÄI7 | ÄI8 | ÄI9 | ÄI10 | ÄI11 | ÄI12 |
Impressio | Kirjallisuusessee | Kirjavertailu | Kirjaraportti | Lukupäiväkirja | Kirjallisuusessee |

ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Arvioitavat tehtävät

ÄI36

ÄI33

Kurssitehtävät ja tuntisuunnitelmat jne. nykyään Peda.netissä ko. kurssilla.

Opettaja ilmoittaa kurssin alussa arvioitavat tehtävät ja niiden suoritusajat, joihin mennessä tehtävät tehdään, ellei toisin sovita. Mikäli tehtävät eivät valmistu määräaikaan mennessä ja tuntitehtäviä laiminlyödään, kurssi voi keskeytyä. Oppilas sopii opettajan kanssa, jos tehtäviä myöhennetään. Opettaja voi päättää kurssin aikana, onko arvioinnille edellytyksiä

 

1. Runoanalyysi eli kirjallisuusessee runosta. Ks. tarkemmin Peda.net
Arviointi 4–10.

2. Novellitehtävä tai proosatehtävä. Ks. tarkemmin Peda.net
Arviointi 4–10.

3. Impressio tehdään runoteoksesta, novellikokoelmasta tai näytelmästä. Opiskelija valitsee yhden kaunokirjan, josta laatii ohjeiden mukaisen impression. Tarkoituksena on esim. novellikokoelmassa eritellä ja vertailla paria kokoelman novellia ja myös viitata muihin teoksen teksteihin, näytelmässä taasen henkilösuhteita, draaman kaarta jne. Kirjoitelmassa tulee osoittaa, että kirja on luettu kokonaan.
Arviointi: hyväksytty/hylätty.

4. Novellipuheenvuorot tai -keskustelut esitetään oppitunneilla tai Peda.netissä tuntisuunnitelman ja opettajan ohjeiden mukaan (lista). Tarkemmat ohjeet tulevat kurssin alkuvaiheessa.
Arviointi: hyväksytty/hylätty. Hylätty tai puuttuva suoritus on tehtävä kirjallisesti esitystä seuraavalle tunnille.

5. Muut tehtävät kuten bonustehtävät sopimuksen mukaan.

Muita ohjeita

Opetukseen osallistutaan oppitunneilla.

Opettaja arvioi viimeistään ennen koepäivää, onko arvioinnille edellytyksiä.

Kursseilla noudatetaan koulun järjestyssääntöjä. Opettaja voi tarkistaa kurssin aikana, että opiskelija on tehnyt riittävästi kurssin tehtäviä (arvosteltavat tehtävät sekä tunti- että kotitehtävät). Toistuva tehtävien laiminlyönti voi olla esteenä kurssin arvioimiselle.

Opettaja voi myös määrätä lisätehtävän tai lisätehtäviä poissaolojen ja tekemättömien kurssitehtävien korvaamiseksi. Mikäli rästitehtävä(t) jää(vät) tekemättä määräaikaan mennessä, kurssin arvosana on enintään neljä.

Kaikki kurssiin kuuluvat arvosteltavat suoritukset on tehtävä opiskeltavan jakson aikana. Painavasta syystä opettaja voi myöntää lisäaikaa kurssitehtävien tekemiseen, jos niin on sovittu (esim. sairauden vuoksi). Jos opiskeltavan jakson jälkeen palautettu em. rästiin jäänyt tehtävä on hylätty tai sitä ei palauteta määräaikaan mennessä, kurssin T-merkintä jää voimaan, ja kurssi on suoritettava uudelleen.

Myöhässä palautetut arvosteltavat esitelmät ja kirjallisuustehtävät yms. voidaan arvioida asteikolla hylätty/hyväksytty, ellei toisin ole sovittu kurssin sivulla tai opettajan kanssa henkilökohtaisesti.

Rästi- ja lisätehtävät palautetaan opettajalle aina henkilökohtaisesti.

Opetukseen osallistuminen ja muiden kuin arvosanalla arvioitavien tehtävien (ks. kurssin infosivu) tekeminen voi vaikuttaa kurssin arvosteluun ± noin numeron verran. Siihen kuuluvat mm. tehtäväohjeiden ja järjestyssääntöjen noudattaminen. Ks. erityisesti järjestyssääntöjen luku neljä. Tehtäviä, arviointia tms. on mahdollista eriyttää. Joillakin kursseilla on lisäksi oppilaan vapaasti valittavia bonustehtäviä.

Jos opiskelija kopioi luvatta eli plagioi jonkin arvosteltavan suorituksen tai merkittävän osan siitä, suorituksen arvosana on enintään neljä. Opiskelijan on vaadittaessa esitettävä käyttämänsä lähteet. Ks. plagiointimääritelmä.

Jos kurssilla käytetään oppimisympäristöä tai palvelua, joka edellyttää rekisteröitymistä, esim. AT4-kurssilla, opiskelija liittyy siihen ja käyttää verkossa olevia tehtäviä ja ohjeita kurssin suorittamiseksi ja tehtävien tekemiseksi. Mahdollinen rekisteröityminen on suoritettava opettajan ohjeiden mukaisesti.

Kurssin ja tehtävien arviointiin liittyviin kysymyksiin vastataan vain oppituntien yhteydessä, ottamalla opettajaan yhteyttä oppituntien jälkeen koulussa ja kokeen palautustunnilla.

Kurssin aikana muutokset kurssisuunnitelmaan ja kurssitehtäviin ovat mahdollisia. Edeltäviä ohjeita noudatetaan, ellei toisin ole sovittu.