Ota yhteyttä | Blogi | Twitter | Netvibes | Scoop.it | Käyttöehdot
ÄI1 | ÄI2 | ÄI3 | ÄI4 | ÄI5 | ÄI6 | ÄI7 | ÄI8 | ÄI9 | ÄI10 | ÄI11 | ÄI12 |
AT4 | AT9
Esseekoe | Tekstitaidon koe | Vanhat kokeet | Pistemäärät
YO-korotuskuulustelu | ÄI1 | ÄI2 | ÄI3 | ÄI4 | ÄI5 | ÄI6 | ÄI7 | ÄI8 | ÄI9 | ÄI10 | ÄI11 | ÄI12 |
Impressio | Kirjallisuusessee | Kirjavertailu | Kirjaraportti | Lukupäiväkirja | Kirjallisuusessee |

ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri

Muokattu

Arvioitavat tehtävät

1. Essee
2. Kirje tai vastaava
2. Esitelmä (listan mukaan)

Arvosteltavat työt tehdään opettajan ohjeiden mukaisesti. Kaikki kurssitehtävät tehdään viimeistään määräaikaan mennessä. Sen jälkeen palautettuja tehtäviä ei arvioida, ellei toisin ole sovittu.

Suoritusaikataulut tulee Wilmaan. Kurssilla käytetään Särmän kurssivihkoa sekä Tekstinhuollon e-kirjaa. Kurssi voi keskeytyä, jos opiskelijalla ei ole oppimateriaalia ja muita oppimisvälineitä tai jos hän laiminlyö toistuvasti tuntitehtävänsä.

1. Essee kirjoitetaan oppitunnilla opettajan jakamasta tehtävävalikoimasta (joko yo-tehtävä tai kurssivihosta).
Arviointi: 0–60 pistettä.

2. Kirjallisuustehtävä nykykirjasta KV s. 8 - 9 tai sopimuksen mukaan.
Arviointi: hyväksytty / hylätty.

3. Nykyilmiöitä - esitys (KV s. 8–13) Tehdään soveltuvin osin ryhmän yhteinen esitys kurssivihon projektitehtävien perusteella. Jos oppilas lukee kirjan tehtävää varten, erikseen ei tarvitse tehdä kirjettä. Jos oppilas katsoo tv-sarjaa tai elokuvan jne. myös kirja luetaan. Oppilaat merkitsevät open listaan ryhmänsä ja tarkemmin vielä oman aiheen eriteltynä. Ryhmä huomioi, että tarkasteltavat kohteet liittyvät ryhmän yhteiseen teemaan. Näkökulmia voi olla useita.
Arviointi: hyväksytty / hylätty.

4. Koeviikolla kirjoitetaan toinen arvosteltava essee yo-tehtävistä tai vastaavista.
Arviointi 0–60 pistettä.

Kurssin arvosteluun vaikuttavat myös muut kurssin aikana tehdyt kirjoitelmat ja harjoitukset. Ne voivat vaikuttaa kurssin arvosteluun joko nostavasti tai laskevasti. Kurssin arvostelussa painotetaan yllä mainituista tehtävistä kahta paremmin suoritettua kirjoitelmaa. Pääsääntöisesti kurssi arvioidaan, jos ensimmäinen essee jätetään arvosteltavaksi.

Muita ohjeita

Opetukseen osallistutaan oppitunneilla.

Opettaja arvioi viimeistään ennen koepäivää, onko arvioinnille edellytyksiä.

Kursseilla noudatetaan koulun järjestyssääntöjä. Opettaja voi tarkistaa kurssin aikana, että opiskelija on tehnyt riittävästi kurssin tehtäviä (arvosteltavat tehtävät sekä tunti- että kotitehtävät). Toistuva tehtävien laiminlyönti voi olla esteenä kurssin arvioimiselle.

Opettaja voi myös määrätä lisätehtävän tai lisätehtäviä poissaolojen ja tekemättömien kurssitehtävien korvaamiseksi. Mikäli rästitehtävä(t) jää(vät) tekemättä määräaikaan mennessä, kurssin arvosana on enintään neljä.

Kaikki kurssiin kuuluvat arvosteltavat suoritukset on tehtävä opiskeltavan jakson aikana. Painavasta syystä opettaja voi myöntää lisäaikaa kurssitehtävien tekemiseen, jos niin on sovittu (esim. sairauden vuoksi). Jos opiskeltavan jakson jälkeen palautettu em. rästiin jäänyt tehtävä on hylätty tai sitä ei palauteta määräaikaan mennessä, kurssin T-merkintä jää voimaan, ja kurssi on suoritettava uudelleen.

Myöhässä palautetut arvosteltavat esitelmät ja kirjallisuustehtävät yms. voidaan arvioida asteikolla hylätty/hyväksytty, ellei toisin ole sovittu kurssin sivulla tai opettajan kanssa henkilökohtaisesti.

Rästi- ja lisätehtävät palautetaan opettajalle aina henkilökohtaisesti.

Opetukseen osallistuminen ja muiden kuin arvosanalla arvioitavien tehtävien (ks. kurssin infosivu) tekeminen voi vaikuttaa kurssin arvosteluun ± noin numeron verran. Siihen kuuluvat mm. tehtäväohjeiden ja järjestyssääntöjen noudattaminen. Ks. erityisesti järjestyssääntöjen luku neljä. Tehtäviä, arviointia tms. on mahdollista eriyttää. Joillakin kursseilla on lisäksi oppilaan vapaasti valittavia bonustehtäviä.

Jos opiskelija kopioi luvatta eli plagioi jonkin arvosteltavan suorituksen tai merkittävän osan siitä, suorituksen arvosana on enintään neljä. Opiskelijan on vaadittaessa esitettävä käyttämänsä lähteet. Ks. plagiointimääritelmä.

Jos kurssilla käytetään oppimisympäristöä tai palvelua, joka edellyttää rekisteröitymistä, esim. AT4-kurssilla, opiskelija liittyy siihen ja käyttää verkossa olevia tehtäviä ja ohjeita kurssin suorittamiseksi ja tehtävien tekemiseksi. Mahdollinen rekisteröityminen on suoritettava opettajan ohjeiden mukaisesti.

Kurssin ja tehtävien arviointiin liittyviin kysymyksiin vastataan vain oppituntien yhteydessä, ottamalla opettajaan yhteyttä oppituntien jälkeen koulussa ja kokeen palautustunnilla.

Kurssin aikana muutokset kurssisuunnitelmaan ja kurssitehtäviin ovat mahdollisia. Edeltäviä ohjeita noudatetaan, ellei toisin ole sovittu.