Ota yhteyttä | Blogi | Twitter | Netvibes | Scoop.it | Käyttöehdot
ÄI1 | ÄI2 | ÄI3 | ÄI4 | ÄI5 | ÄI6 | ÄI7 | ÄI8 | ÄI9 | ÄI10 | ÄI11 | ÄI12 |
AT4 | AT9
Esseekoe | Tekstitaidon koe | Vanhat kokeet | Pistemäärät
YO-korotuskuulustelu | ÄI1 | ÄI2 | ÄI3 | ÄI4 | ÄI5 | ÄI6 | ÄI7 | ÄI8 | ÄI9 | ÄI10 | ÄI11 | ÄI12 |
Impressio | Kirjallisuusessee | Kirjavertailu | Kirjaraportti | Lukupäiväkirja | Kirjallisuusessee |

Tehdään plagiaatti

Tehdään plagiaatti ja verrataan sitä asianmukaisesti laadittuun kirjoitelmaan.

 

1. Valitse ensin itselle pari tai parin oppilaan työryhmä. Lukekaa open kirjoittama artikkeli Näin teet kirjakritiikin lukemattakaan sivuakaan. Tutustukaa tekstin alla oleviin lähteisiin ja keskustelkaa, mistä tunnistatte sen plagiaatiksi. Mitä koulutyön plagioinnista pitäisi seurata, jos vilpistä jää kiinni? Ks. malli.

2. Kirjoita oma plagiaatti samasta kirjasta kuin oppilastoverisi on kirjoittanut kaunokirjasta tai jostain muusta fiktiivisestä tekstistä. Älä lue kritiikin tai vastaavan kirjoitelman kohdetta kuten romaania tai katso aineistonasi olevaa elokuvaa.

Käytä vähintään kahta tai useampaa lähdettä ja yhdistele tekstejä toisiinsa. Muuntele virkkeitä, äläkä kopioi suoraan pitkiä katkelmia lähteistäsi. Kirjoita lopuksi eri otsikko kuin lähdeteksteissäsi ja lisää hyperlinkit käyttämääsi aineistoon tekstin loppuun.

3. Luetaan toisen oppilaan kirjoittama plagioitu teksti, osoitetaan perustellusti siitä piirteet, joiden perusteella se on plagiaatti. Tutustu myös lähteisiin ja kommentoi, miten (uskottavasti) niiden käytössä on onnistuttu. Vertaillaan kopioitua ja asiallista tekstiä keskenään.

Jos käytetään sähköistä alustaa, lisää plagioidut tekstit sinne ja vaihdetaan niistä ajatuksia.